Historie piva v Čechách

P1050103P1050122Tradici vaření piva přinesli do Česka pravděpodobně již Slované, při stěhování národů. Pivo se z počátku vařilo v klášterech, kde se také pěstoval chmel. První zmínka o pivu v Čechách pochází z roku 993, kdy český biskup Vojtěch nechal postavit benediktinský klášter na Břevnově a tam začali pivo vařit. V  období středověku probíhá rozvoj měšťanského vaření piva, ve 13. století vznikají první právní normy.

Později má o vaření piva zájem i šlechta, čímž vzniká řada sporů. Na dlouhou dobu je vyřeší Svatováclavská smlouva z roku 1517, která ruší monopol měšťanů na vaření piva.

Od konce 18. století probíhá první vlivem učení sládka Františka Ondřeje Poupěte a jeho následovníků proměna pivovarnictví na racionální výrobní činnost. Významným předělem v českém pivovarnictví bylo v roce 1842 založení Měšťanského pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje). Pivo bylo spodně kvašené, mělo velmi dobrou kvalitu a stalo se vzorem pro ostatní pivovary. Důležitým mezníkem bylo zrušení propinačního práva v roce 1869, které omezovalo zakládání nových pivovarů. Tímto odstartovala zlatá éra českého pivovarnictví, která trvala až do druhé světové války. Po válce řada uzavřených pivovarů již neobnovila svoji činnost. Během komunistického režimu byly postaveny pouze 2 nové pivovary.

V posledních letech probíhá velká renesance piva spojená s otevíráním regionálních pivovarů a minipivovarů. Rozšiřuje se i rozmanitosti pivní produkce. V roce 2014 působí v České republice již cca 250 pivovarů všech velikostí.